Технически характеристики  
 
Съставни елементи:

Ядро: LDPE
Алуминий: EN AW 3005 [AlMn1Mg0,5]
Свързващо вещество: Разтопен при висока температура филм


Тип на покритието:
Стандартната PVDF (Поливинилиден флуорид) облицовъчна система е многослойна предварително обработена алуминиева подложка. Първият слой е базиран на епоксидни смоли, които предпазват подложката от влиянието на корозията, както и служат за свързващо покритие за PVDF външното покритие. То съдържа минимум 70% Kynar® и флуоровъглеродни смоли.

Свойства:
PVDF облицовъчната система предлага много добра защита срещу климатичните условия, слънчева радиация и замърсена атмосфера. Заедно с тези отлични защитни свойства, трябва да се отбележат голямата издръжливост, оптималната химическа и термална стабилност и много добрата гъвкавост. PVDF облицовъчната система има също така отблъсква влагата и мръсотията, въпреки че издръжливостта на надраскване е ограничена.

Цветове:
Всички Ral, Pantone и NCS цветове са на разположение, но е необходимо да се проверява дали избрания цвят отговаря на изискванията за минимални количества.

Почистване:
В случай, че облицовъчната система е използвана на открито, покритието трябва да се почиства веднъж в годината с неагресивни почистващи продукти.
Толеранс:
дебелина ширина дължина диагонал
±0,2 0 0 max
  +4 +4 3 mm
Размери на панела:
стандартни 4mm х 1250mm x 3200mm
по заявка -
    дебелина:
    ширина:
    дължина:

3 mm, 4mm, 6mm
1000mm, 1250mm, 1500 mm
всички размери до 6м
Сравнителна таблица:
твърдост алуминиев панел композитен панел стоманен панел
E.J. Index дебелина мм маса kg/m2 дебелина мм маса kg/m2 дебелина мм маса kg/m2
0,125 2,7 7,3 3 4,6 1,9 14,8
0,240 3,3 8,9 4 5,5 2,4 18,7
0,590 4,5 12,2 5 7,4 3,2 25,4